|

مذهبی

|

سخنرانان

1
1
1
0
معرفی و شناخت ۱۲ فرقه انحرافی فعال در ایران

معرفی و شناخت ۱۲ فرقه انحرافی فعال در ایران

2019-12-19 09:45:31 | توسط : مهراوه شایگان | مذهبی | سخنرانان

عرفان به شناختی که به وسیله ی شهود (دیدن) قلبی خداوند برای شخص عارف حاصل می شود گفته می شود. این شهود نیز به وسیله ی رعایت تقوای الهی و رسیدگی به نفس و ..

1182
|
| |

2
1
1
0
عرفان حلقه یکی از عرفانهای نوظهور و کاذب

عرفان حلقه یکی از عرفان‌های نوظهور و کاذب

2019-11-23 09:43:05 | توسط : مهراوه شایگان | مذهبی | سخنرانان

گفت‌وگوی اختصاصی کیهان با مدیر انجمن نجات از حلقه(بخش نخست)   محمد حسین حمزه عرفان حلقه یکی از عرفان‌های نوظهور و کاذب است. سرکرده این عرفان و م ..

869
|
| |

4
1
1
0
زندگی آیت الله مکارم شیرازی چگونه تامین می شود

زندگی آیت الله مکارم شیرازی چگونه تامین می شود؟

2017-01-01 22:25:32 | توسط : مهراوه شایگان | مذهبی | سخنرانان

آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: من شخصا از محل خمس مصرف نمی‌کنم و زندگی من از محل حق التالیف کتابهایم می گذرد و از همان نیز خمس مالم را پرداخت می‌کنم.   ب ..

553
|
| |