|

کتاب

|

فلسفی

1
0
0
0
لویاتان توماس هابز

«لویاتان» توماس هابز

2020-06-08 10:51:32 | توسط : مهراوه شایگان | کتاب | فلسفی

چهاردهمین چاپ «لویاتان» توماس هابز و ترجمه حسین بشیریه منتشر شد. این کتاب نخستین متن فلسفه سیاسی است و در آن هابز با توسل به خصلت‌های ذاتی انسان‌ها از ..

186
|
| |