|

کتاب

|

دینی

1
0
0
0
کتاب درآمدی بر روانشناسی دین نقد و بررسی میشود

کتاب «درآمدی بر روانشناسی دین» نقد و بررسی می‌شود

2020-07-11 08:03:42 | توسط : مهراوه شایگان | کتاب | دینی

فیلسوف مسلمان در سلوک خود از هر روش تفکری می‌تواند استفاده کند فیلسوف و متفکر مسلمان، درون سلوک خود، از هر روش تفکری می‌تواند استفاده کند. روش ..

112
|
| |

2
0
0
0
تو شهید نمیشوی به چاپ بیستم رسید

«تو شهید نمی‌شوی» به چاپ بیستم رسید

2020-07-06 13:31:23 | توسط : مهراوه شایگان | کتاب | دینی

به گزارش هفت پرس؛ انتشارات راه‌یار به‌تازگی برخی عناوین خود را تجدیدچاپ کرده که بین‌شان می‌توان کتاب «تو شهید نمی‌شوی» درباره یکی از شهدای مدافع حرم را ..

117
|
| |

3
0
0
0
جایگاه معرفت دینی براساس نظام معرفتی عصر پست مدرن در یک کتاب بررسی شد

جایگاه معرفت دینی براساس نظام معرفتی عصر پست مدرن در یک کتاب بررسی شد

2016-10-08 11:31:59 | توسط : سورنا سامی | کتاب | دینی

کتاب «مبانی معرفتی عصر جدید و پسامدرن (با نظری به جایگاه دین در آن)» نوشته رمضان مهدوی آزادبنی، دانشیار دانشگاه مازندران به تازگی از سوی سازمان انتشارا ..

614
|
| |

4
0
0
0
دلاواله از عزاداری ایرانیان عصر صفوی در سوگ امام حسینع میگوید

دلاواله از عزاداری ایرانیان عصر صفوی در سوگ امام حسین(ع) می‌گوید

2016-10-08 11:30:43 | توسط : سورنا سامی | کتاب | دینی

سفرنامه‌­ها منابع باارزشي محسوب مي­‌شوند كه در روشن کردن جنبه­‌هاي مختلف تاريخ اجتماعي ايران به‌ويژه آنجا كه از ديد مورخان ايراني پنهان مانده است، به ك ..

546
|
| |