|

کتاب

|

روانشناسی

1
0
0
0
نکات کلیدی حرکتشناسی منتشر شد کارتهایی برای تحلیل عضلات و استخوانها

نکات کلیدی «حرکت‌شناسی» منتشر شد/ کارت‌هایی برای تحلیل عضلات و استخوان‌ها

2016-10-08 11:29:22 | توسط : سورنا سامی | کتاب | روانشناسی

انتشارات پژوهشگاه علوم ورزشی فلش کارت «حرکت شناسی» را با گردآوری و تدوین فهیمه نجفی علمدارلو را منتشر کرد. این مجموعه شامل 71 کارت و 142 صفحه است که ..

542
|
| |