0
0
0

آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی شمس من و خدای من + روزبه نعمت الهی

پیر من و مراد من درد من و دوای من

فاش بگویم این سخن شمس من و خدای من

از تو به حق رسیده ام دای حق حق گزار من

شکر تو را ستادم شمس من و خدای من

مات شدم ز عشق تو زانکه شه دو عالمی

تا تو مرا نظر کنی شمس من و خدای من

محو شدم به پیش تو تا که اثر نماندم

شرط ادب چنین بود شمس من و خدای من

پیر من و مراد من درد من و دوای من

فاش بگویم این سخن شمس من و خدای من

کعبه ی من کن عشق تو دوزخ من بهشت تو

مونس روزگار من شمس من و خدای من

‎برق اگر هزار بار چرخ زند به شرق و غرب

از تو نشان کی آورد شمس من و خدای من

پیر من و مراد من درد من و دوای من

فاش بگویم این سخن شمس من و خدای من

روزبه نعمت الهی دانلود اهنگ شمس من و خدای من

2020-05-26 13:31:17 | توسط : کیوان افشاری | موسیقی | ایران

48
| |