|

تجربه ها

|

زندگی

1
0
0
0
راههای سالم برای مراقبت از وسایل خانگی چوبی

راههای سالم برای مراقبت از وسایل خانگی چوبی

2020-01-18 15:40:10 | توسط : مهراوه شایگان | تجربه ها | زندگی

علاوه بر همیشه تمیزکردن وسایل چوبی باید دقت بیشتری داشته باشید تا خراب نشوند و درخشندگی طبیعی خود را حفظ کنند. وقتی بحث خرید مبلمان جدید به میان می آید ..

380
|
| |

2
1
1
0
انواع آدم ها از زبان قیصر امین پور

انواع آدم ها از زبان قیصر امین پور

2018-07-21 07:26:46 | توسط : مهراوه شایگان | تجربه ها | زندگی

نوشته زیبای قیصر امین پور در رابطه با انواع آدم ها آدم هایی هستند در زندگیتان؛ نمی گویم خوبند یا بد ... چگالى وجودشان بالاست ... افکار حرف زدن ..

1015
|
| |

3
1
1
0
عيال ناز نازي من

عيال ناز نازي من

2016-10-16 10:07:13 | توسط : مهراوه شایگان | تجربه ها | زندگی

ساعدی و نامه هایش   کلیله و دمنه چاپ مجتبی مینویی را برایم بفرست بدري جانم، سلام فراوان. درس و مشق زياد ديشب فرصت نداد که برايت نامه بنويسم. ..

1237
|
| |

4
0
0
0
وظيفه من است باريدن اميد وظيفهي من نيست

وظيفه من است باريدن/ اميد وظيفه‌ي من نيست

2016-10-16 10:05:29 | توسط : مهراوه شایگان | تجربه ها | زندگی

اولين بار که به خانه‌ي محمدعلي سپانلو رفتم، بيماري‌اش تازه آغاز شده بود و از بيمارستان به خانه آمده بود. هنوز خيلي سرحال نبود و خانه‌اش محل رفت و آمد د ..

1380
|
| |